czesciprzepraszam

5 tekstów – auto­rem jest czes­cip­rzep­raszam.

Nie wiem co mys­lec gdy nie ma Cie obok, dla­tego przy­latu­je kon­cem wrzes­nie i licze na Twoj wzrok. Czy juz umar­les?
Mo­ja od­wa­ga jest w miej­scu, w kto­rym byc po­win­na juz daw­no.
Jes­tem gotowa. 

myśl • 11 września 2018, 08:34

Nig­dy nie chcialam Cie zabic,
Ty wyb­ra­les sie zem­scic.

Tes­knie za kims, ko­go nig­dy w pel­ni nie mialam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 maja 2018, 22:13

Juz nie moj

Dzis 28 maj, Ty jed­nak nie wrociles.
Rzu­cic wszys­tko dla jed­nos­tki, kto­ra po ty­lu wios­nach po­win­na to zla­pac.
Zaopieko­wac sie mna, na­mi.
Dlacze­go te­go nie zrobiles?
Po­noc by­lis­my so­bie pi­sani.
Czasami? 

list
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2018, 22:11

Kiedys by­lo ze cuk­ru w slo­wach Ci zab­raknie, te­raz za poz­no te­go pragne. 

myśl • 28 marca 2018, 20:21

Jes­teś smut­nym człowiekiem, odkąd Cie poz­nałem, wie­działem, że trud­no będzie Cie roz­we­selić, chciałem byś się uśmie­chała, była szczęśli­wa. Po pros­tu uśmiechnięta.
- Lolinkstas 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2016, 09:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 listopada 2018, 13:14Lolinkstas sko­men­to­wał tek­st Nie wiem co mys­lec [...]

11 września 2018, 08:34czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nie wiem co mys­lec [...]

5 lipca 2018, 21:13Lolinkstas sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

5 lipca 2018, 20:51Lolinkstas sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

31 maja 2018, 13:09Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Juz nie moj

27 maja 2018, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

27 maja 2018, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

27 maja 2018, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

28 marca 2018, 20:21czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Kiedys by­lo ze cuk­ru [...]

28 marca 2018, 20:17czesciprzepraszam sko­men­to­wał tek­st Jestem ni­cością, która poszu­kuje [...]